Disclaimer

Voorkomen is beter dan genezen! Check onze disclaimer.

Mokkis verleent u hierbij toegang tot www.mokkis.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Mokkis behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Mokkis spant zich in om de inhoud van www.mokkis.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.mokkis.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Mokkis.

Specifiek voor en andere informatie over producten op www.mokkis.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Mokkis.Voor op www.mokkis.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Mokkis nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Mokkis.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Mokkis, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Mokkis staat geregistreerd bij de KvK onder nummer 60555602. Rekeningnummer NL 35 SNSB 0923315950. Correspondentie en bezoek Mokkis; Europa Allee 6, 8265 VB  Kampen. E-Mail: mokmok@mokkis.nl tel: 038-3310540. Geopend van ma-vr: 9.00 – 17.00 uur.

Plemp hieronder je eigen mokkivational. Wie weet win je hem op je eigen mokkis!

deel je mokkivational met je vrienden